Γράψε την άποψή σου. Συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των θέσεων και των προτάσεων της ΟΝΝΕΔ και συνδιαμορφώνουμε την ατζέντα της επόμενης μέρας.Στείλε μας το άρθρο σου και πάρε μέρος στη διαβούλευση για την Επανίδρυση της ΟΝΝΕΔ.