Σύμφωνα με το άρθρο 23Β του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, ορίζονται οι κάτωθι, ως μέλη του Πολιτικού Συμβούλιου της οργάνωσης, υπεύθυνοι για τους εξής Τομείς:    Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Παραγωγής: Χρήστος Καπελλάρης
Σύμφωνα με το άρθρο 23 Ε του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, ορίζονται ως μέλη της Γραμματείας Επαρχιακού οι ακόλουθοι:   ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ    
Η ΟΝΝΕΔ, ανοίγει τις πόρτες της Οργάνωσης σε νέους και νέες που θέλουν να στελεχώσουν τους 10 Τομείς και Γραμματείες της.