Πραγματοποιήθηκε, σήμερα 5 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ η 1η Τακτική Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τις Πολιτικές Εισηγήσεις του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, την εκλογή νέου Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής  καθώς και των οργάνων ΚΕΦΕ, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης ο Παύλος Μαρινάκης.    Παράλληλα, κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας, ορίζονται οι κάτωθι, ως μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της οργάνωσης, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες - χαρτοφυλάκια:  
Έχοντας υπόψη τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Οργάνωσης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής, καλούμε τα μέλη του σώματος της Κεντρικής Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας προέκυψε από το Συνέδριο Επανίδρυσης, το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στα Κεντρικά