Εγγραφή

Προσωπικά στοιχεία

Συμπλήρωσε τα προσωπικά σου στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητα σου. Τα στοιχεία σου θα πρέπει να ταυτοποιούνται με τους εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών .
Στην περίπτωση που έχεις διπλό επώνυμο ή όνομα, συμπλήρωσε μόνο το πρώτο. πχ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΗΣ, γράψε μόνο ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις με διπλό όνομα πατρός ή μητρός.

Aνέβασε εδώ ένα αντίγραφο της όψης του εγγράφου όπου φαίνεται το ονοματεπώνυμό σου και ημ/νια γέννησής σου. Αποδεκτά αρχεία pdf, jpg, doc, docx, png
Στοιχεία επικοινωνίας

Συμπλήρωσε τα στοιχεία επικοινωνίας σου. Το email και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου είναι υποχρεωτικά πεδία και θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση των στοιχείων σου. Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται μοναδικά και δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή άλλου μέλους.

Συμπλήρωσε τον αριθμό κινητού σου. Αν ο αριθμός σου ανήκει σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας του εξωτερικού πρόσθεσε το πρόθεμα της χώρας πχ 0044ΧΧΧΧΧΧΧΧ για Ηνωμένο Βασίλειο.
Διεύθυνση κατοικίας
Τοπική οργάνωση

Δηλώνω πως τα καταχωρηθέντα από εμένα, προσωπικά μου στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, εν γνώσει των συνεπειών του νόμου και των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Αποδέχομαι τις ιδεολογικές, προγραμματικές αρχές και πολιτικές θέσεις του Κόμματος ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και της ΟΝΝΕΔ και δεν είμαι μέλος άλλου Κόμματος. Δηλώνω ότι συμφωνώ να καταχωρηθούν τα στοιχεία μου αυτά στη βάση δεδομένων των μελών του Κόμματος ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και επιτρέπω την επεξεργασία και τη νόμιμη χρήση τους από το Κόμμα.

 

Τηλεφωνική Υποστήριξη 211 188 3300

Ώρες: 11:00 - 17:00